Motorik konsulenter

Har vi brug for vejledning i forhold til barnets motoriske udvikling, kan vi få konsulentbistand fra kommunens motorik konsulenter, som er uddannede ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Vejledningen kan gives til både forældre og personale.

Siden er sidst opdateret 23. december 2014