Personale

Personalet i Vuggestuen

I vuggestuen er der pt ansat:

5 pædagoger

2 pædagogiske assistenter

2 medhjælpere 

1 lønnet studerende 

1 køkkenassistent