Personale

Personalet i Vuggestuen

I vuggestuen er der pt ansat:

4 pædagoger

2 pædagogiske assistenter

3 medhjælpere 

1 lønnet studerende 

1 køkkenassistent