Personale

Personalet i Vuggestuen

Satellitten

  • Sanne Jensen - pædagog
  • Gitte Frede - pædagogisk asssitent
  • Gitte Dall - pædagogmedhjælper

Søstjernerne

  • Vicky Solbjerg Sandkær - pædagog og souschef
  • Maria Hagstrøm Nielsen - pædagog
  • Janne Provstgaard - pædagogmedhjælper

Skrubberne

  • Karen-Margrethe Lauritsen - pædagog
  • Naja Fahnø Nielsen - pædagogstuderende
  • Mette Johansen - pædagogisk assistent

Køkkenassistent

  • Jette Hansen