Personale

Personalet i Vuggestuen

I vuggestuen er der pt ansat:

6 pædagoger

1 pædagogisk assistent

2 medhjælpere 

1 køkkenassistent/medhjælper