Pædagogisk indsats

Byskovgård

Hverdagslivet i institutionen danner et vigtigt grundlag for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Derfor tilrettelægger vi vores pædagogiske indsats med udgangspunkt i tre læringsmiljøer fra vores hverdag.

  • De voksenorganiserede aktiviteter
  • Legen
  • Rutinerne

I alle tre læringsmiljøer tager vi udgangspunkt i at stimulere og udfordre hele børnegruppen, hvor vi tilrettelægger indsatsen for det enkelte barn på baggrund af barnets ressourcer og mulighed for udvikling.

Vi arbejder i alle afdelinger ud fra "den styrkede pædagogiske lærerplan"

Siden er sidst opdateret 29. september 2021