Den daglige kontakt

Ud over den daglige dialog, benytter vi AULA til alle informationer.

På AULA skal børnene krydses ind og ud. Der skal skrives afhentnings tidspunkt og afhenter på, hvis det ikke er mor eller far der henter. Alle ferie og fridage noteres på samme vis. Dette kan altid justeres hjemmefra på AULA.

Alle stuerne lægger løbende billeder og små beskrivelser på AULA om barnets hverdag.

Der vil også være opslag på døren i særlige tilfælde.

Siden er sidst opdateret 29. september 2021