Forældresamarbejde

Byskovgård

Samarbejdet omkring barnet

En vigtig forudsætning for et godt samarbejde er, at vi har et højt informationsniveau mellem hjemmet og institutionen.

For at skabe størst mulig helhed i barnets hverdag, lægger vi vægt på, at samarbejdet mellem forældre og personale er åbent og tillidsfuldt. Det er vigtigt for barnets trivsel, at vi voksne, som er tæt på barnet, taler sammen.

Siden er sidst opdateret 5. november 2018