Det første besøg

Når et barn er visiteret til Specialafdelingen, anbefaler vi forældrene at komme på besøg, så snart det er muligt. På det første besøg, viser vi forældrene rundt i institutionen, om muligt af barnets kommende primærpædagog.

Forældrene informerer om barnet og hvilke forventninger de har til vores tilbud. Pædagogen fortæller om Byskovgård og om, hvilken indsats vi gør for børnene, samt hvilke forventninger vi har til forældrene.

I forbindelse med barnets start, kan der være behov for et møde med deltagelse af forældre og relevante samarbejdspartnere omkring barnet. Formålet med dette møde er at formidle viden om barnet fra alle parter, så det klargøres hvad tilbuddet fra Specialafdelingen skal rumme.

Samtidig indhenter primærpædagogen efter tilsagn fra forældrene relevant information om barnet.

Siden er sidst opdateret 31. juli 2013