Visitation

Visitation til afdelingen foregår centralt gennem Slagelse Kommunes visitationsudvalg.

Børnene i Specialafdelingen skal hvert år i september til revisitation i visitationsudvalget, hvor man vurderer om tilbuddet stadig er det bedst egnede. Revisitationen er første gang det følgende kalenderår efter, at barnet er startet i Specialafdelingen.

Henvendelse vedr. visitation foregår via Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.