Til fagpersoner

Faglig beskrivelse

Normering:

I specialafdelingen i Byskovgård er der er plads til 10 børn i alderen

0 – 6 år.

Målgruppe:

Børn med funktionsnedsættelser, der har behov for såvel en specialpædagogisk som en fysioterapeutisk indsats og som samtidig har udbytte og glæde af at være en del af fællesskaber med børn fra institutionens vuggestue- og børnehaveafdeling.

Personale:

Udover det pædagogiske personale er der ansat fysioterapeut og der er tilknyttet psykolog og talepædagog. Såvel det pædagogiske personale som fysioterapeut gennemgår løbende kompetenceudvikling i form af kurser, seminarer og temadage.

De fysiske rammer:

Byskovgård er en integreret institution med vuggestue-, børnehave- og specialafdeling fordelt på 6 stuer. Institutionen har eget varmtvands/terapi bassin samt sanserum. Der er lifte i alle rum i specialafdelingen. Såvel indendørs som udendørs er institutionen indrettet, så børn med hjælpemidler har mulighed for at færdes.

Trivsel:

Igennem en anerkendende og inkluderende pædagogik har vi fokus på trivsel som en forudsætning for læring og udvikling.

Inklusion:

I Byskovgård arbejder vi med inklusion

1)   ud fra et kvalitativt inkluderende sigte, hvor indsatsen og rammerne er forskellige med udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov og forudsætninger.

2)   ud fra et kvantitativt inkluderende sigte, hvor vi lægger vægt på at udnytte de særlige muligheder institutionen giver, for at børnene kan deltage i, og være en del af, lege- og aktivitetsfællesskaber på tværs af de tre afdelinger; vuggestue-, børnehave- og specialafdeling.

Pædagogisk afsæt:

Vores grundantagelse er:

1)   at gode relationer mellem børn og pædagoger er en forudsætning for læring og udvikling

2)   at en anderkendende tilgang udvikler børns sociale kompetencer

Specialpædagogisk indsats:

I specialafdelingen arbejder vi i et skærmet miljø målrettet med fokusområder, der understøtter det enkelte barns særlige udviklings- og læringsbehov.

Den pædagogiske indsats tilrettelægges af pædagogerne med udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde med psykolog, talepædagog, fysioterapeut, synskonsulent, VISO o.a.

Pædagoger og fysioterapeut udarbejder handleplaner for det enkelte barn. Til dette anvender vi efter behov et eller flere af følgende materialer Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, Alle Med, MAP-test, Sensorisk Profil.

Vi arbejder med alternativ supplerende kommunikation i form af Tegn til tale, billedstøttet kommunikation og kommunikationspas. Vi arbejder desuden med Social stories, Theraplay og sanseintegration.

 

Siden er sidst opdateret 29. september 2021