Hvorfor Tegn til Tale

Når man anvender Tegn til Tale, er man inde i et motorisk område, som i højere grad end alle andre motoriske aktiviteter stimulerer det sted i hjernen, som styrker taleorganerne.

Ved at anvende Tegn til Tale bliver kommunikationen synlig. Dette har stor betydning for kommunikationsforståelsen, idet synet sammenlignet med hørelsen er et styrkeområde.

Mange børn med sproglige vanskeligheder, som ikke benytter sig af tegn, vil ofte have negative erfaringer med omgivelserne, idet de ikke bliver forstået.

Tegn til Tale forsinker ikke den sproglige udvikling. Børn vil helst kommunikere på den mest enkle måde, dvs. at i takt med at de lærer at udtrykke sig verbalt, vil behovet for tegn mindskes.
Siden er sidst opdateret 31. juli 2013