Hvad er Tegn til Tale

Tegn Til Tale er en total kommunikationsform, hvilket vil sige, at man udover at bruge det verbale sprog, også benytter sig af en nonverbal - kropslig kommunikationsform samtidig, idet at man underbygger ordene med håndtegn.
 
De fleste håndtegn er opbygget på den måde, at de har en logisk forklaring og er "naturlige" kropslige forklaringer på et ord. Vi sætter kun tegn til de vigtigste ord i en sætning, og bliver derved tvunget til at gøre sætningen kortere. Endvidere nedsætter vi talehastigheden for at få ordentlig tid til at lave tegnene. Herved får barnet lettere ved at følge med i, hvad der bliver sagt; det kan både se og høre meddelelsen.
 
Tegn til Tale er et supplement og ikke et alternativ til talesproget. Vi har hele tiden for øje, at hovedformålet er at blive bedre til at tale og ikke nødvendigvis lære mange tegn.
Siden er sidst opdateret 31. juli 2013