Psykolog

Der er tilknyttet en fast psykolog til institutionen. Psykologen kommer hos os ca. en gang om måneden, hvor personalet har mulighed for at få supervision og vejledning.

For de fleste af børnene, vil der på et tidspunkt være behov for en psykologisk udredning, Her tager vi, efter samråd med forældrene igennem handleguiden kontakt til psykologen. For størsteparten af børnene vil dette være aktuelt i forbindelse med beslutning om skoleplacering, men det kan også være tidligere.

Psykologen kan også i samråd med forældrene vælge at indstille barnet til yderligere udredning f. eks. igennem VISO.

En del af børnene starter i almindelig folkeskole, men en stor del starter i specialskole: