De fysiske rammer

Institutionen er, både inde og ude, indrettet så den er tilgængelig for alle børn.

I Specialafdelingen har vi et varmtvandsbassin og et sanserum.

Der er loftlifte i grupperum, fysioterapilokale, sanserum, bassin og toilet i specialafdelingen. Der er desuden loftlift i et grupperum og i badeværelset i børnehaveafdelingen.

Garderoberummene er specialdesignet med ekstra bredde og store knager. Siddeplads, knager og opbevaringsrum er ligeledes fleksible i højden, så børnene får så gode betingelser som muligt for at være selvhjulpne. Siddepladsen kan desuden fjernes helt, så de børn der sidder i kørestol kan komme helt ind til knager og opbevaringsrum.

Børnenes garderober er et eksempel på hvordan vi ved at tilpasse de fysiske rammer efter børnenes formåen og behov, giver dem mulighed for at opleve mestring og blive så selvhjulpne som muligt.

Siden er sidst opdateret 31. juli 2013