Netværk

Afdelingslederen i Specialafdelingen er med i en netværksgruppe med lederne fra de fire særlige tilbud i dagtilbuddene, Specialbørnehaven Benediktevej samt en pædagogisk konsulent fra Center for Dagtilbud.

Her bliver der i et fagligt forum udvekslet erfaringer og videregivet viden med henblik på videreudvikling af tilbuddene til børn med behov for særlig støtte.

Fysioterapeuten har et tæt fagligt netværk med andre børneterapeuter i nærområdet og på regionsplan. I disse netværk udveksles ny faglig viden og ideer til daglig praksis.

En pædagog er med i Vikom Netværket Vestsjælland, som er et fagligt forum hvis primære formål er at opsamle, dele og formidle viden om målgruppen: Børn, unge og voksne med multiple funktionsnedsættelser uden talesprog.

Netværket er tværfagligt med deltagelse af terapeuter, speciallærere, pædagoger og talepædagoger, som repræsenterer eks. specialbørnehaver, specialskoler, bosteder, dagtilbud mv.