Personale

... på Søløvestuen

På Søløverne er der pt ansat:

3 pædagoger 

2 medhjælpere

1 fysioterapeut