Personale

... på Søløvestuen

 på søløvestuen er der pt ansat:

3 pædagoger 

2 medhjælpere

1 fysioterapeut