Trivsel

Ifølge dagtilbudsloven skal børn i dagtilbud have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring.

I Byskovgård har vi igennem en anerkendende og inkluderende pædagogik fokus på trivsel som en forudsætning for læring og udvikling.

Om et barn føler sig veltilpas og oplever at befinde sig godt hos os, afhænger af barnets måde at gå til sine omgivelser på, men især af omgivelsernes - altså vores måde at tage imod, og være sammen med barnet på.

Med andre ord er det os, der er ansvarlige for, at de erfaringer børnene gør sig med deres nære omverden, tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og har en kvalitet, der skaber grundlag for trivsel.