Sprogstimulering

En stor del af børnene har forsinket sprogudvikling eller har ikke mulighed for at udvikle talesprog.

For at understøtte børnenes kommunikation, benytter vi os af forskellige hjælpemidler. Tegn til Tale, Boardmakersymboler, talemaskiner, fotos og konkreter.

Udvælgelse af alternative kommunikationsformer, foregår bl.a. i samarbejde med talepædagogen.

For de børn, der har behov for det, støtter vi, ligeledes i samarbejde med talepædagogen, op om sprog og kommunikation med udgangspunkt i Irene Johanssons Karlstadmodel. Vi arbejder hen imod at modellen bliver en integreret del af det pædagogiske arbejde i sprogstimuleringen af børn i sproglige vanskeligheder.
Nøgleordene er genkendelighed, forudsigelighed, kontinuitet og struktur - og læringen foregår bl.a. gennem leg.
Øvelserne kan spænde fra de første pludrelyde til øvelser med fokus på sætningsopbygning.
Vi arbejder dels individuelt med det enkelte barn, dels i grupper, hvor børnene indbyrdes kan motivere hinanden til at lære

Er der behov for supplerende sprogstimulering i forhold til tosprogede børn, varetages dette i samarbejde med kommunens sprogpædagoger.

Siden er sidst opdateret 23. oktober 2019