Specialpædagogisk indsats

I specialafdelingen er der en del af dagen mulighed for skærmede miljøer, der understøtter det enkelte barns særlige udviklings- og læringsbehov.

Den specialpædagogiske indsats tilrettelægges af pædagogerne med udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde med psykolog, talepædagog, fysioterapeut, synskonsulent, VISO o.a.

Pædagoger og fysioterapeut udarbejder handleplaner for det enkelte barn. Til dette anvender vi efter behov et eller flere af følgende materialer Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, Livshistorie, ICFCY, MAP-test, Sensorisk Profil.

Vi arbejder med alternativ supplerende kommunikation i form af Karlstadmodellen, Tegn til tale, billedstøttet kommunikation og kommunikationspas. Vi arbejder desuden med Social stories, Theraplay og sanseintegration.

Siden er sidst opdateret 5. oktober 2017