Specialpædagogisk indsats

I specialafdelingen er der en del af dagen mulighed for skærmede miljøer, der understøtter det enkelte barns særlige udviklings- og læringsbehov.

Den specialpædagogiske indsats tilrettelægges af pædagogerne med udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde med psykolog, talepædagog, fysioterapeut, synskonsulent, VISO o.a.

Pædagoger og fysioterapeut udarbejder handleplaner for det enkelte barn. Til dette anvender vi efter behov et eller flere af følgende materialer Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse, Livshistorie, ICFCY, MAP-test, Sensorisk Profil.

 

Siden er sidst opdateret 11. september 2020