Pædagogisk afsæt

Vores grundantagelse i Byskovgård er

  1. at gode relationer mellem børn og pædagoger er en forudsætning for læring og udvikling.
  2. at en anerkendende tilgang udvikler børns sociale kompetencer

Til at støtte op om dette anvender vi i vores pædagogiske praksis ICDP (International Child Development Program) til at udvikle og have fokus på den pædagogiske relations kompetence hos personalet med udgangspunkt i metodens 8 samspilstemaer.

Siden er sidst opdateret 19. januar 2017