Legen

For barnet er legen en grundlæggende aktivitet og en naturlig måde at udforske og tilegne sig omverdenen på.

For en del af børnene kan det være svært på eget initiativ at komme i gang med at lege og få skabt kontakt til andre børn. Her er det vores vigtigste opgave at se de muligheder, som kan give barnet oplevelsen af at være en del af et fællesskab og at have et gruppetilhørsforhold.

Det kan bl.a. være gennem de lege vi voksne sætter i gang, som ofte er med en mindre gruppe børn, der kan matche og udfordre hinanden.

Dette kan give inspiration til spontane lege, som måske kan komme i gang, selv om vi voksne ikke deltager, men blot har øje for hvornår, der er brug for vores hjælp og støtte til at vedligeholde legen.