Inklusion

I Byskovgård arbejder vi med inklusion

  1. Ud fra et kvalitativt inkluderende sigte, hvor indsatsen og rammerne er forskellige med udgangspunkt i det enkelte barns særlige behov og forudsætninger.
  2. Ud fra et kvantitativt inkluderende sigte, hvor vi lægger vægt på at udnytte de særlige muligheder institutionen giver, for at børnene kan deltage i, og være en del af, lege- og aktivitetsfællesskaber på tværs af de tre afdelinger; vuggestue-, børnehave- og specialafdeling.