Handleplaner

Vi udarbejder handleplaner for hvert enkelt barn i et tværfagligt samarbejde mellem pædagoger, fysioterapeut og evt. talepædagog, psykolog ergoterapeut og/eller oralmotorisk team.

Handleplanerne justeres løbende hvor vi aftaler pædagogiske/terapeutiske tiltag.

I specialafdelingen bruger vi ICF-CY (International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsevnenedsættelse og Helbredstilstand hos Børn og Unge) til at klarlægge hvilke ressourcer og begrænsninger der er, ikke alene hos barnet, men også i omgivelserne. Det giver os et godt billede af hvordan vi kan lægge muligheder til rette, for at det enkelte barn kan fungere optimalt.

Vi udarbejder desuden Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse og anvender testmaterialet TRAS.

Vi vurderer i forhold til hvert enkelt barn, hvilket testmateriale der bedst belyser barnets ressourcer og udviklingspotentialer.