Den første tid

... i Byskovgård

Barnets første tid hos os, er en periode med tilvænning til et nyt sted, nye omgivelser, nye rutiner, nye voksne og nye børn.

Alt sammen noget, som for alle børn kræver meget opmærksomhed og energi. Barnet skal blive kendt med os, og vi skal blive kendt med barnet.

Vi vil have ekstra fokus på barnet, både som et helt almindeligt barn, der starter i daginstitution, og som et barn, der har brug for en særlig støtte. Det er vigtigt, barnet får ro til at suge den nye verden til sig i sit eget tempo.

I forbindelse med barnets start, samarbejder vi med forældrene om et indkøringsforløb, der bedst muligt sikrer en god start. Vi anbefaler altid forældrene at sætte god tid af, til indkøring og tilvænning til alt det nye.

Siden er sidst opdateret 17. oktober 2013