Varmtvandsbassin

Alle børn der er tilknyttet specialafdelingen, får træning i institutionens varmtvandsbassin en gang ugentlig. Træningen i bassinet foregår i tæt samarbejde mellem pædagoger og fysioterapeut. 

Varmtvandsbassin

Uddybende oplysninger vedr. varmtvandsbassin i Specialafdelingen Byskovgård.

Terapibassin: 34 grader varmt vand.
Str.: 70 cm dybt. Ca. 16 m2.
Kapacitet: 5 personer pr. time i bassinet.
Tilsynsmyndighed: Slagelse Kommune.
Prøveudtager: Der bliver udtaget prøver til laboratorieundersøgelser 1 gang om
måneden efter gældende lovkrav.
Tekniker Peter Tornbjerg: Sørger for den daglige drift. Skyller filtre. Sørger for den rette ph- og
klorbalance i forhold til gældende lovgivning.
Bassinet renoveret i 2009: Bassinet kører efter de nyeste principper for vandbehandling bl.a. med
klorelektrolyse, hvor systemet selv producerer den nødvendige mængde
klor.
Der er taget hensyn til mindst mulig miljøbelastning.
Der er gangbarre i bassinet.
Der er etableret loftlift ved bassin og bruserum.

Siden er sidst opdateret 19. juni 2019