Fysioterapi

Fysioterapeuten arbejder i det daglige tæt sammen med det pædagogiske personale. Træningen foregår ikke kun i fysioterapien, men er en integreret del af barnets hverdag.

Fysioterapeuten arbejder både individuelt med børnene og i grupper. Dette foregår med udgangspunkt i det enkelte barns funktionsniveau.

Fysioterapeuten giver barnets forældre ideer til hjemmetræning og medinddrager forældrene i ansvaret for træningen. Fysioterapeuten kan ligeledes ledsage forældrene til hospitalsundersøgelser af barnet.

Har barnet brug for hjælpemidler, samarbejder fysioterapeuten med forældrene og terapeuterne i kommunens hjælpemiddelafdeling om at finde de bedste løsninger for barnet.

I det daglige sørger fysioterapeuten for at hjælpemidlerne er tilpasset det enkelte barn.

Har barnet brug for ortopædiske hjælpemidler som specialsko, skinner eller korset, samarbejder fysioterapeuten med den ordinerende læge, bandagisten og forældrene.