Forældresamtaler

Udover den daglige kontakt afholder vi forældresamtaler/netværkssamtaler efter behov, hvor forældre, primærpædagog og fysioterapeut deltager. Er der eksterne tværfaglige samarbejdspartnere involveret, bliver de inviteret. Inden mødet bliver barnets handleplan ført ajour og justeret og fremlagt på mødet, så vi sikrer vi fortsat har det samme fokus. Den første samtale har vi ca. 3. mdr. efter barnets start.

Desuden er der altid mulighed for ekstra samtaler efter behov.

Det betyder at man er som forældre altid velkommen til at komme og snakke mere uddybende om sit barn. Viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre her og nu, finder vi et andet tidspunkt.

Den første samtale afholdes i hjemmet.

Siden er sidst opdateret 19. september 2017