Forældrenetværk

For at give forældrene mulighed for at være sammen med de andre forældre i afdelingen, arrangerer vi aftener, hvor familierne og personalet mødes i institutionen og spiser sammen.

Formålet med disse aftener er at give forældrene mulighed for at udveksle erfaringer og få etableret et netværk.

Herudover er der forskellige arrangementer for alle forældre i Byskovgård, som også giver mulighed for kontakt forældrene imellem.

Siden er sidst opdateret 31. juli 2013