Værdier

- et fælles grundlag

I Slagelse Kommune har vi et fælles værdigrundlag, som gælder for alle arbejdspladser i kommunen.


De fire værdiord, som værdigrundlaget bygger på er:

  • Modig
  • Tydelig
  • Kompetent
  • – med glæde

Med det fælles værdigrundlag som fundament har vi i Byskovgård i forhold til ledelsesarbejdet, børne- og arbejdsmiljøet, forældresamarbejdet samt den pædagogiske praksis særligt fokus på:

  • Anerkendelse
  • Inklusion
  • Trivsel
  • Faglighed
  • Udvikling

Anerkendelse

Vi arbejder ud fra den anerkendende pædagogik, hvor både børn og voksne mødes og anerkendes i fællesskabet for dem, de er og med de ressourcer og kompetencer de har.

Inklusion

Vi arbejder med inklusion, som en essentiel del af vores pædagogiske indsats. Vi arbejder på at skabe et inkluderende miljø, hvor vi tilstræber at rammer og aktiviteter tilrettelægges, så alle har mulighed for at deltage og være en del af fællesskabet.

Faglighed

Vi arbejder løbende med vores faglighed i personalegruppen, igennem refleksioner, faglige dialoger, kurser og efteruddannelse. Det giver os mulighed for at begrunde vores handlinger og kunne arbejde målrettet med den pædagogiske indsats. Samtidigt leder det til faglige overvejelser omkring det enkelte barn og børnegruppen.

Udvikling

Vi arbejder med udvikling, som en vigtig faktor i vores daglige arbejde både for børn og voksne. Vi har stor fokus på børnenes udvikling og på at tilpasse vores pædagogiske indsats så vi skaber bedst mulige betingelser for at styrke børnene i deres udvikling. Udvikling skabes i refleksion over egen og andres handlinger og udefra kommende tiltag. Udvikling giver mulighed for åbenhed, ønsket om at lære nyt, forandring og tilegnelse af nye kompetencer.

Trivsel

Trivsel er fundamentet for al læring og udvikling. Vi forsøger derfor at skabe trygge rammer, samt tilstræber at møde alle på en anerkendende og inkluderende måde, så både børn og voksne kan trives.