Pædagogisk læreplan

... 2017-2018

Folketinget har vedtaget at alle daginstitutioner skal udarbejde en pædagogisk læreplan.
Byskovgårds pædagogiske læreplan gælder for både vuggestue, børnehave og specialafdeling. Den bygger på Slagelse Kommunes sammenhængende Børne- & Ungepolitik samt Kommunens mål og rammer for pædagogiske læreplaner. Læreplanen beskriver hvordan vi arbejder med de seks læreplanstemaer:

Desuden er der beskrevet hvordan institutionen arbejder i forhold til børn med behov for en særlig indsats.

De planlagte indsatser bliver løbende dokumenteret og evalueret og den pædagogiske læreplan bliver evalueret og justeret en gang om året.

Siden er sidst opdateret 10. oktober 2017