Pædagogisk indsats

Hverdagslivet i institutionen danner et vigtigt grundlag for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Derfor tilrettelægger vi vores pædagogiske indsats med udgangspunkt i tre læringsmiljøer fra vores hverdag.

  • De voksenorganiserede aktiviteter
  • Legen
  • Rutinerne

I alle tre læringsmiljøer tager vi udgangspunkt i at stimulere og udfordre hele børnegruppen, hvor vi tilrettelægger indsatsen for det enkelte barn på baggrund af barnets ressourcer og mulighed for udvikling.

Læs mere om den pædagogiske indsats under afdelingerne.

Siden er sidst opdateret 17. oktober 2013