Læring

Vores læringssyn

  • Læring foregår gennem erfaringsdannelse i samspil med omverdenen.
  • Læring sker i sociale fællesskaber og på egen hånd.
  • Læring er udvikling af kompetencer ved at få lov at gøre tingene selv.
  • Læring foregår i planlagte aktiviteter og i spontane hverdagssituationer.
  • Læring skaber udvikling.