Historie

I 1972 blev Byskovgård børnehave/specialafdeling og vuggestue opført som to selvstændige institutioner drevet af Slagelse Kommune.

I 2008 fusionerede institutionerne og fungerer nu som én enhed.

Med udgangspunkt i fælles værdier arbejder vi hen imod en fælles teoretisk tilgang med udgangspunkt i en anerkendende og inkluderende pædagogik.