Profil

Mål

Vores mål i Byskovgård er at skabe en institution, hvor fælles værdier og et velfungerende personalesamarbejde afspejler sig i det pædagogiske arbejde og skaber trivsel for børn, forældre og personale.
Det er vigtigt for os:

  • At Byskovgård er et sted, hvor børn, forældre og personale glæder sig over at være.
  • At vise hinanden respekt og give plads til forskelligheder.
  • At give det enkelte barn den omsorg, det har behov for, så det trives og udvikler sig.
  • At vi med vores faglige viden og erfaring, får skabt udviklende aktiviteter for alle børn.
  • At tage udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer, uanset hvilke begrænsninger barnet i øvrigt har.
  • At se alle børns særlige behov.
  • At anerkende, at nogle børn har behov for et særligt pædagogisk tilrettelagt miljø.
  • At alle børn, får mulighed for at indgå i betydningsfulde fællesskaber.