Bestyrelsens opgaver

Vejledning om forældrebestyrelser/efter dagtilbudsloven

Loven er vedtaget af Folketinget og trådte i kraft den 01.08.2007.
Forældrerepræsentanter vælges til bestyrelsen for det kommende år inden udgangen af 4. kvartal på et forældremøde indkaldt af den siddende bestyrelse. Personalerepræsentanter vælges i oktober måned for det kommende år. Samtlige medlemmer af bestyrelsen underskriver tavshedserklæring.
Lederen er sekretær dvs. sagsbehandler for bestyrelsen.
Bestyrelsen arbejdsopgaver er bl.a.:

  • At udmelde de pædagogiske principper.
  • At beslutte principper for anvendelse af den af kommunalbestyrelsens udmeldte pengepose, som administreres i henhold til retningslinjer for selvforvaltning.
  • Bestyrelsen kan indgå i indstillingsgruppen for fastansættelser.
  • At afholde 4-5 bestyrelsesmøder årligt.
  • At arrangere sommer- og skt. Hans fest.
  • At afholde forældremøder.
  • At svare forvaltning og politikere i diverse høringsrunder, der gælder børn og unge.
Siden er sidst opdateret 17. september 2018