Alt det praktiske

Barnets fraværsdage

Ved fridage og sygdom meddeles dette til institutionen senest kl. 8.30, da dagligdagen herved lettere kan planlægges. Dette gøres bedst på AULA

I forhold til ferier, beder vi forældrene give besked om deres barns ferieperioder på AULA.

Alt det praktiske
 • Fraværsdage

  Ved fridage og sygdom meddeles dette til institutionen senest kl. 8.30, da dagligdagen herved lettere kan planlægges. Dette gøres bedst på Tabulex.

  I forhold til ferier, beder vi forældrene give besked om deres barns ferieperioder på Tabulex.

 • Fødselsdage

  Fødselsdagen er en ganske særlig dag for det enkelte barn og deres familie og vi lægger vægt på at fejre barnet i institutionen. I samarbejde med forældrene finder vi ud af hvordan dagen skal festligholdes, så det så vidt muligt bliver med udgangspunkt i det enkelte barns behov og ønsker. Hvis barnet gerne vil dele noget ud, henvises til vores fødselsdagspolitik. Vi vejleder gerne og kommer med ideer til sunde ting, der evt. kan deles ud.

  Fødselsdagspolitik

  Vi er mange børn og det betyder mange fødselsdage, som så igen kan betyde meget sukker. Derfor har vi udarbejdet en fødselsdagspolitik, som en del af vores kostpolitik. Fødselsdagspolitikken kan variere lidt og findes derfor under de enkelte afdelinger. Men du kan her på siden finde et link, så du kan læse om vores kost/fødselsdagspolitik.

  Politik omkring fødselsdage                                        

  • Vi foreslår for eksempel boller, pølsehorn, pizzasnegle, ostehaps eller rosiner.
  • Barnet må også gerne have mad med til frokost til at dele ud. Husk blot, at det skal være sundt og nærende. Server gerne frugt og grøntsagsstænger til.
  • Vi serverer vand.
  • Hvis der er kakao, saftevand eller juice med, så beregn ikke mere end ét glas til hver. Så er der vand for resten.
  • Der må ikke deles slik/slikposer ud.
  • Hvis fødselsdagen holdes i forbindelse med et måltid, bestræber vi os på at spise mad eller frugt før de søde sager. 

  OBS Hvis fødselsdagen holdes i hjemmet, er det de samme retningslinjer, der er gældende.

 • Helbredsoplysninger

  Når barnet starter i institutionen, bliver forældrene introduceret til Tabulex, som er vores intranet.

  Her har alle forældre en profil, som de selv er ansvarlige for at redigere, hvis der er ændringer i adresse, telefon osv.

  Forældrene udfylder ligeledes selv de oplysninger institutionen har brug for om deres barn bl.a helbredsoplysninger, tilladelser og fremmødekalender.

 • Intranet - Tabulex

  Tabulex

  I Byskovgård har vi Tabulex Intranet. Skriftlige informationer mellem institution og forældre foregår derfor her.

  Når barnet starter hos os, får forældrene en pjece med en vejledning i brugen af Intranettet.

  Hurtigst muligt efter at barnet er startet, skal forældrene sørge for at tilføje helbredsoplysninger, tilladelser samt kontaktoplysninger. Forældrene er ligeledes ansvarlige for at disse oplysninger løbende bliver ført ajour.

  På intranettet har forældrene mulighed for at skrive til os f.eks. om hvad barnet har oplevet derhjemme eller hvad man ellers har på hjerte.

  Vi sørger for hver dag at få læst de ting Forældrene skriver til os og giver evt. tilbagemelding.

  Vi forventer ligeledes, at forældrene sørger for at få læst de informationer vi herfra lægger ud på Intranettet.

  Intranettet skal selvfølgelig ikke erstatte den daglige kontakt mellem forældre og personale.

  Log på Tabulex her (nyt vindue)

  Vejledninger til programmet kan findes her (nyt vindue)

 • Lukkedage

  Vuggestue, børnehave og specialafdeling har lukket på alle helligdage.
  Vuggestue og børnehave har desuden faste lukkedage.

  Der er institutioner i Kommunen, der har nødåbent på lukkedagene. Der vil være opslag i institutionen i forhold til tidsfrist for, hvornår der skal gives besked, hvis der er behov for pasning på institutionens lukkedage.

 • Medicingivning

  Retningslinjer vi ifølge sundhedsstyrelsen skal følge:

  • Institutionen er ikke forpligtet til at give medicin ved almindelige infektionssygdomme. Derfor bør medicingivning i institutionstiden begrænses.
  • Hvis personalet vælger at hjælpe med medicingivningen, skal de sikre sig, at medicingivningen foregår korrekt:
  • At medicinen er ordineret af en læge.
  • Der skal foreligge en instruks om:
  • Hvad hedder præparatet?
  • Hvornår skal barnet have sin medicin?
  • Hvor meget medicin skal barnet have hver gang?
  • Hvordan skal medicinen gives?
  • Er der noget særligt, man skal se efter, herunder virkninger og bivirkninger?
  • Medicinen skal være påtegnet med barnets navn, medicinens art og den ordinerede dosis.
  • Medicinen skal være i den originale pakning.

  Ved kroniske sygdomme kan det med udgangspunkt i barnets tarv være nødvendigt at give medicin i daginstitutionen i løbet af dagen.

  Her gælder de samme regler som ovenfor.

 • Syge børn

  Sundhedsstyrelsen meddeler i deres cirkulære, at syge børn skal blive hjemme!!

  Syge børn er børn, der er stærkt forkølede, har pusflod fra øjnene (øjenbetændelse), maveinfektion eller har en morgentemperatur på over 37,5. Der henvises til, at barnet bliver hjemme af hensyn til barnet selv og af hensyn til smittefaren for de andre børn.

  I Byskovgård findes opslag/pjecer om smitsomme børnesygdomme. Hvis barnet har en smitsom sygdom, skal Byskovgård kontaktes.

  Hvis barnet bliver syg i Byskovgård, vil forældrene blive kontaktet, så barnet kan blive hentet hjem hurtigst muligt.

 • Traditioner

  Fastelavn

  Til fastelavn laver vi fastelavnsris, som vi pynter. Vi slår vi katten af tønden afdelingsvis og alle som har lyst klæder sig ud.

  Påske

  Ved påsketid laver vi påskepynt og snakker om, at alt i forårstiden vokser op og springer ud på ny.

  Bedsteforældredag/Sankt Hans fest

  Vi har en årlig bedsteforældredag til Sankt Hans, hvor vi inviterer alle bedsteforældre. Bedsteforældrene deltager i vores samlinger, hvor børnene skiftes til at præsentere deres bedsteforældre for de andre børn. Efterfølgende mødes vi allesammen på legepladsen, hvor vi tænder bål. Vi plejer også at få besøg af et par "hekse" og sammen synger vi "Heksemutter". Vi slutter formiddagen af med at spise frokost sammen.

  Blomsterdag

  En dag i foråret har vi en blomsterdag, hvor hvert barn har en blomst med hjemmefra, som de planter på legepladsen. Vi laver i fællesskab navneskilte, som børnene sætter ved deres blomst. I løbet af sommeren er børnene med til at vande og passe deres blomster.

  Om eftermiddagen har vi forældrekaffe, hvor børnene kan vise deres forældre, hvor de har plantet deres blomst.

  Sommerfest

  Hvert år før sommerferien holder vi sommerfest. Det er forældrebestyrelsen, der står for dette arrangementet. Vi spiser sammen og der bliver dækket op til stort ta' selv bord, hvor hver familie bidrager med en ret. Efter spisningen underholder børnene med sang og musik.

  Byskovgårds fødselsdag

  Den 1. september fejrer vi Byskovgårds fødselsdag. Alle børn og voksne mødes på legepladsen, hvor vi hejser flaget. synger fødselsdagssang og får en fødselsdagsbolle.

  Arbejdslørdag

  Så vidt muligt arrangerer forældrebestyrelsen en arbejdslørdag en gang om året. Her kommer de forældre, som vil yde en hjælpende hånd til forskellige praktiske opgaver. Forældre og børn får en hyggelig dag sammen, samtidig med at vi får noget fra hånden til gavn for Byskovgårds vedligehold. 

  Jul

  I løbet af december måned tager grupperne på skift på hestevognstur til skoven og henter afdelingens juletræ.

  De kommende skolebørn i børnehaven og specialafdelingen øver Luciaoptog

  I børnehaven og specialafdelingen har vi en eftermiddag, hvor vi inviterer til forældrekaffe/julehygge. Vi spiser æbleskiver, leger og laver pynt til juletræet. De kommende skolebørn i de to afdelinger har øvet sig i Luciasangen og går denne eftermiddag Luciaoptog for forældrene.           På Luciadagen går de Luciaoptog i hele institutionen.

  I vuggestuen bliver bedsteforældrene inviteret til at komme en formiddag, hvor de sammen med deres børnebørn hygger, spiser æbleskiver og hjælper med at pynte juletræet.

  På stuerne bliver der pyntet op til Jul. Hver stue/afdeling har desuden hver sine juletraditioner - lave risengrød, bage pebernødder, lave juledekorationer osv.

  Vi holder julefest afdelingsvis lige før Jul, hvor vi danser om juletræet, synger de julesange, vi har øvet os i og ofte får vi også besøg af julemanden.  Satellitten og Søløvestuen holder som regel julefesten sammen. 

 • Visitation

  Hvis du ønsker at få dit barn skrevet op til en plads hos os, kan du på Slagelse Kommunes hjemmeside - Dagtilbud til børn - finde alle oplysninger om opskrivning, digital pladsanvisning, kostpolitik og meget mere.

Siden er sidst opdateret 29. september 2021