Psykologer

Der er tilknyttet en psykolog fra kommunens PPR afdeling til institutionen.

I Byskovgård er det Ann-Louise Otos. Hun kommer i institutionen en gang om måneden, hvor personalet igennem tværfaglige drøftelser, har mulighed for at få rådgivning.

Hvis det på et tidspunkt viser sig, at der er behov for et samarbejde med en psykolog omkring et barn, tager vi efter samråd med forældrene igennem kommunens handleguide kontakt til den psykolog, som er tilknyttet institutionen.