Personale

Personalet i Børnehaven

I børnehaven er der pt ansat:

3 pædagoger

2 pædagogiske assistenter

2 pædagogmedhjælpere

1 personlig assistent