Rutinerne

Rutinerne er de daglige gentagelser, som udspiller sig og som udgør en stor del af vores hverdag og dermed også pædagogikken.

Der er f.eks. rutiner i garderoben, ved måltiderne, ved toiletbesøg, bleskift og når barnet skal puttes til middagssøvn eller ud at lege.

Vi ser ikke rutinerne som noget der skal overstås, men som vigtige dagligt tilbagevendende begivenheder, der giver mulighed for kontakt, fællesskab og kommunikation mellem barnet og den voksne såvel som børnene imellem.

Med det udgangspunkt gør vi rutinerne til en tryg og genkendelig ramme for barnet, fordi det kender til indhold og forløb. På den måde hjælper vi barnet til nemmere at kunne orientere sig i sin hverdag. Samtidig kan barnet ved at bidrage til rutinernes gennemførsel, få succesoplevelser og opleve at være betydningsfuld.