Aktiviteter

... der er voksenorganiserede

I de aktiviteter vi voksne sætter i gang, giver vi barnet mulighed for i forskellige fællesskaber at afprøve og udvikle færdigheder, prøve nye ting, bruge kendte og nye materialer, lære nye lege, skabe og deltage i forskellige fysiske, sociale og kulturelle aktiviteter.

På ture ud af huset giver vi barnet mulighed for at få oplevelser og erfaringer uden for institutionens rammer.

Andre aktiviteter er traditioner, fødselsdage, højtider osv. Endelig har vi projekter i forbindelse med pædagogiske læreplaner, hvor vi i perioder beskæftiger os med samme tema i hele institutionen.

I en del af aktiviteterne kan der være brug for at barnet støttes individuelt eller sammen med 1-2 andre børn for at få udbytte at aktiviteten.