Normering

Børnehaveafdelingen er normeret til 48 børn.
Børnene er i alderen 3-6 år.