Forældresamtaler

Udover den daglige kontakt afholder vi forældresamtale første gang efter behov måneder. Efterfølgende en gang om året. Desuden er der altid mulighed for ekstra samtaler efter behov.

Det betyder at man er som forældre altid velkommen til at komme og snakke mere uddybende om sit barn. Viser det sig, at det ikke kan lade sig gøre her og nu, finder vi et andet tidspunkt.

Siden er sidst opdateret 31. juli 2013